Bộ môn CN Sau thu hoạch
Đóng
Chào mừng bạn đến thăm Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch - Tuyển sinh 2017 http://tuyensinh.ntu.edu.vn/


  
Tin tức - sự kiện
Đóng


  
Thông báo
Đóng

- Lễ ra mắt CLB CN Sau thu hoạch 08/11/2014
- Lịch trực Bộ môn 
Năm học 2014-2015
1. Nguyễn Thị Mỹ Hương: S (Thứ 2) 2. Đỗ Lê Hữu Nam: S (Thứ 4); C (Thứ 6) 3. Bùi T.N.Thanh Việt: C(Thứ 2); S (Thứ 3) 4. Nguyễn H. Ngân:  S(Thứ 6); 5. Phạm H. N. Thùy:  S(Thứ 5) ; C(Thứ 3) 6. Tạ Thị Minh Ngọc: C(Thứ 4); C (Thứ 5)