Enter Title
Đóng
Kỷ yếu hội nghị học tốt SV Khoa CNTP năm học 2012-2013

Sinh viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện (Trần Thị Kim Ý - Chi hội 52TP1)   File PDF

Kinh nghiệm thực hiện tốt đề tài NCKH sinh viên (Phạm Thị Mỹ Loan - Lớp 50TP2)   File PDF

Phương pháp ôn luyện và kỹ năng thi TOEIC (Bùi Trường Bích Ngân - Học viên cao học)   File PDF