Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo về việc thực tập tại Nhật Bản
12/01/2018 7:15:35 SA

Tất cả sinh viên khoa Cơ khí đã đăng ký thực tập tại Nhật Bản (danh sách đính kèm), tập trung tại Phòng Truyền thống lúc 16:00 ngày 15/1/2018 để lãnh đạo Khoa và Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên trao đổi thêm một số vấn đề thực tập tại Nhật.

KHOA CƠ KHÍ

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ

THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT BẢN

TT

HỌ TÊN

MSSV

LỚP

GHI CHÚ

1           

Võ Hữu Trường Ân

56136788

56 CTM

2           

Hồ Chí Cương

56130650

56 KTCK

3           

Nguyễn Quốc Bảo

56130216

56 KTCK

4           

Lê Văn Cường

56130882

56 CTM

5           

Trần Quốc Cường

56130818

56 KTCK

6           

Phạm Đình Duẩn

56130049

56 CTM

7           

Lê Khánh Duy

56130305

56 NL

8           

Nguyễn Lê Thành Đại

56136060

56 CTM

9           

Nguyễn Văn Hậu

56136442

56 CDT

10       

Bùi Tấn Hoàng

56136476

56 CĐT

11       

Đặng Trung Hòa

56136150

56 KTCK

12       

Nguyễn Văn Hậu

56136442

56 CDT

13       

Nguyễn Minh Hiếu

56130782

14       

Nguyễn Minh Khánh

56131945

56 KTCK

15       

Trần Lê Kiên

56136693

56 CĐT

16       

Nguyễn Giai Anh Kiệt

56130144

56 CDT

17       

Phạm Ngọc Lân

56136248

56 CĐT

18       

Nguyễn Kim Lâu

56136433

56 KTCK

19       

Nguyễn Văn Linh

56136127

56 KTCK

20       

Trần Văn Việt Long

56136435

56 KTCK

21       

Trần Văn Long

56130053

56 KTCK

22       

Nguyễn Tấn Minh

56132627

56 CTM

23       

Nguyễn Trọng Nghĩa

56130151

56 CTM

24       

Nguyễn Trần Quốc Phi

56131375

56 KTCK

25       

Nguyễn Trần Minh Quang

56131783

56 KTCK

26       

Dương Văn Quý

56136827

56 CTM

27       

Nguyễn Thanh Quyết

56136379

56 KTCK

28       

Phạm Ngọc Sơn

56136597

56 KTCK

29       

Nguyễn Xuân Sang

56136391

56 CTM

30       

Nguyễn Tấn Sang

56136729

56 CĐT

31       

Huỳnh Trọng Sơn

56136288

56 CTM

32       

Lê Châu Thanh

56131988

56 KTCK

33       

Nguyễn Châu Thành

56136732

56 CTM

34       

Nguyễn Văn Thắng

56130205

56 CĐT

35       

Nguyễn Tôn Đức Thắng

56132538

56 KTCK

36       

Trịnh Đình Thi

56136412

56 CĐT

37       

Lê Đăng Thông

56130411

56 CTM

38       

Võ Minh Thuận

56130142

56 KTCK

39       

Đỗ Thành Tiến

56 CTM

40       

Dương Văn Tình

56135135

56 CTM

41       

Đặng Công Toàn

56132569

56 KTCK

42       

Lê Xuân Triệu

56130717

56 KTCK

43       

Nguyễn Hữu Trọng

56120773

56 KTCK

44       

Nguyễn Thành Trung

56137033

56 CTM

45       

Trương Khắc Tú

56130052

56 CĐT

46       

Nguyễn Thanh Tùng

56131786

56 CĐT

47       

Phạm Khắc Tường

56136083

56 CTM

48       

Nguyễn Quang Tuấn

56 CTM

49       

Nguyễn Trần Tuyến

56 CTM

50       

Tạ Nguyên Văn

56131376

56 CĐT

51       

Lâm Tuấn Viễn

56 CTM

52       

Trần Quốc Viện

56 CTM

53       

Nguyễn Tuấn Vũ

56139545

56 CĐT

54       

Nguyễn Linh Vững

56136126

56 KTCK

55       

Nguyễn Thanh Vương

56 CTM

56       

Đào Văn Xanh

56130991

56 KTCK

                                                                                                TRƯỞNG KHOA

                                                                                         

                                                                                                Nguyễn Văn Tường