Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách dự kiến tốt nghiệp quý I/2018
16/01/2018 4:15:16 CH

Ngày 16/1/2018 khoa Cơ khí đã xét tốt nghiệp quý I/2018 (có danh sách đính kèm) sinh viên xem có ý kiến và để được kiểm tra lại đến hết ngày 22/1/2018.
Vào ngày 23/01/2018 sẽ xét tốt nghiệp lại và trình các đơn vị để xét cấp bằng chính thức.
Trân trọng!

DS dự kiến TN quý 1-2018 (ĐH).docx
DS dự kiến TN quý 1-2018 (CĐ).docx