Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách SV khoa Cơ khí đủ điều kiện tốt nghiệp quý 2/2018 (cập nhật ngày 12/4/2018)
13/04/2018 12:19:46 SA


Khoa Cơ khí thông báo danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp quý II/2018 cập nhật đến ngày 12/4/2018. Kết quả xét vui lòng xem file đính kèm gồm:

- Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp quý 2/2018 (ĐH + CĐ) cập nhật 12/4/2018.
  
- Danh sách SV không đủ điều kiện tốt nghiệp quý 2/2018 (ĐH + CĐ) cập nhật 12/4/2018.


Trân trọng!