Chi tiết thông báo
Đóng

HỌC BỔNG SƠN KOVA NĂM 2018
17/05/2018 8:50:52 SA

Tập đoàn sơn KOVA thông báo Giải thưởng và Học bổng KOVA như sau:

- Giải thưởng KOVA lần thứ 16 (Hạng mục “Triển vọng”): 10 triệu đồng/giải. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
- Học bổng KOVA lần thứ 16 (Học bổng “Nghị lực”): 8 triệu đồng/ suất. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Các bạn sinh viên đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ (theo mẫu đính kèm) cho cô Vân (thư ký khoa Cơ khí) trước ngày 28/5/2018.

Mẫu đơn Giải thưởng KOVA
Mẫu đơn Học bổng KOVA

Trân trọng!