Chi tiết thông báo
Minimize

CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS -F17 TUYỂN DỤNG
7/10/2018 11:06:25 PM

Công ty CP Nha Trang Seafoods - F17
Địa chỉ: 58B đường 2-4, Vĩnh Hải, Nha Trang.

Thông báo tuyển nhân sự:
- Cao đẳng, đại học Cơ điện lạnh.
- Cao đẳng, đại học điện.
- Công nghệ thực phẩm
- Kế toán

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!