Chi tiết thông báo
Minimize

THÔNG BÁO VỀ LỊCH TRỰC CỦA TRỢ LÝ SINH VIÊN - KHOA CƠ KHÍ
6/16/2020 8:37:35 AM

Theo QĐ 169/QĐ-ĐHNT ngày 26-02-2020, thầy Nguyễn Văn Phúc - Bí thư đoàn khoa được giao nhiệm vụ trợ lý sinh viên khoa Cơ khí.
Để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của trợ lý sinh viên, lịch làm việc của thầy Phúc tại Văn phòng khoa Cơ khí như sau:
- Thứ 3: 13:30 - 17:00 
- Thứ 6: 9:40 - 11:30

Trân trọng!