Chi tiết thông báo
Minimize

THÔNG BÁO TỔ CHỨC NGÀY HỘI KỸ THUẬT 2020
7/3/2020 8:24:01 AM

Được sự đồng ý của Giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Cơ khí sẽ tổ chức Ngày hội kỹ thuật khoa Cơ khí lần thứ 5 (2020) với thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian: 7:30 ngày 16/7/2020.
- Địa điểm: Hội trường mở, Trường Đại học Nha Trang.

Nội dung chi tiết (vui lòng xem file đính kèm)

Trân trọng!