Giới thiệu
Đóng
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ (MECHATRONICS DEPARTMENT)
Đóng
                                                                                                                                  
Trang tin BM Cơ điện tử
Đóng
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH ÔTÔ HYBRID 2 CHỖ NGỒI, PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH ÔTÔ HYBRID 2 CHỖ NGỒI, PHỤC VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Bộ môn Cơ điện tử đã thiết kế và chế tạo mô hình ôtô hybrid 2 chỗ ngồi phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang. Các...

Máy khoan gỗ tự động
Máy khoan gỗ tự động

Vừa qua bộ môn Cơ điện tử đã chế tạo mô hình máy khoan gỗ tự động phục vụ trong các dây chuyền sản xuất các sản phẩm nội...

Thông báo
Đóng
Diễn đàn
Đóng