Đóng
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

 
DEPARTMENT OF MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY02 - Nguyễn Đình Chiểu -  Nha Trang - Khánh Hoà
Điện thoại: 058.3832068 - Fax: 84.058.831147 - Email: mae@ntu.edu.vn
  
Trang tin BM Chế tạo máy
Đóng
Ngành cơ khí chế tạo: Làm sao thoát kiếp gia công?
Ngành cơ khí chế tạo: Làm sao thoát kiếp gia công?

Để thoát kiếp gia công, một số doanh nghiệp Việt Nam đang đi từng bước nhỏ để được chen chân vào chuỗi giá trị toàn cầu (..)

Ứng dụng nhiều công nghệ cơ khí chế tạo mới
Ứng dụng nhiều công nghệ cơ khí chế tạo mới

Chương trình cơ khí chế tạo KC.05/06-10 là chương trình KH - CN trọng điểm cấp Nhà nước. Trong quá trình thực hiện từ nă(..)

  
Phong cảnh ĐH Nha Trang
Đóng
h1h2h3h4h5h6h7h8h9
  
Sự kiện
Đóng
  
Diễn đàn chuyên môn
Đóng
  
Bottom banner CTM
Đóng