Khoa Cơ khí - Đại học Nha TrangThi RoboconSan co nhan taoMain buildingKhai giảng năm họcGiảng đường G1Giảng đường G3 hình con tàuHT10HT14HT15HT1HT13HT9HT6San bongNTU
  
Sự kiện hướng tới
Đóng
 KHOA CƠ KHÍ
TUYỂN SINH NĂM 2019 
Các ngành

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
KỸ THUẬT NHIỆT (ĐIỆN LẠNH)
KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 Thông tin chi tiết tại: http://tuyensinh.ntu.edu.vn/
 

 

  
Các Bộ môn
Đóng
  
CỰU SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ
Đóng
  
Liên kết webside
Đóng
==========================
==========================
  
Trang tin Khoa Cơ khí
Đóng
ThongBao
Đóng
  
Video Trường ĐHNT
Đóng
  
 
Đóng

==========================

==========================

==========================

  
 
Đóng
KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Số 2, Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: 0258 3832068, Email: fme@ntu.edu.vn

-----o0o-----