Khoa Cơ khí - Đại học Nha TrangThi RoboconSan co nhan taoMain buildingGiảng đường G1Khai giảng năm họcGiảng đường G3 hình con tàuHT10HT14HT13HT15HT1HT9HT6San bongNTU
  
Các Bộ môn
Đóng
  
Cựu SV Cơ khí ĐHNT nói:
Đóng
  
Liên kết webside
Đóng
==========================
==========================
  
Trang tin Khoa Cơ khí
Đóng
Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam trao học bổng cho sinh viên và tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập
Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam trao học bổng cho sinh viên và tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập

Ngày 19/4/2018 Bộ môn Nhiệt lạnh - Khoa Cơ khí - Đại học Nha Trang phối hợp cùng Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam đã...

  
Video Trường ĐHNT
Đóng
  
 
Đóng

==========================

==========================

==========================

  
 
Đóng
KHOA CƠ KHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Số 2, Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: 0258 3832068, Email: fme@ntu.edu.vn

-----o0o-----