Text/HTML
Minimize

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - BẰNG 2 NĂM 2016
 
  
 
Minimize
  
Liên kết các đơn vị
Minimize
  
 
Minimize


  
Tin tức & sự kiện
Minimize
Tin đào tạo  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2016Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng, Văn bằng thứ hai. 4 năm hệ vừa làm vừa học. 1/14/2015 4:01:27 PM
Tuyển sinh  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTĐại học kinh tế luật - Đại học quốc gia Tp.HCM tuyển sinh các lớp Văn bằng hai và lớp hệ VLVH tại Trường Đại học Nha Trang. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 20/10/2015 (Đối với văn bằng hai), ngày 09/10/2015 (Đối với hệ VLVH). 4/7/2015 8:52:36 AM
Tốt nghiệp  
PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP Q3 NĂM 2015Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp vào Q3 (tháng 09 năm 2015) sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha Trang. 9/15/2015 2:28:39 PM