Text/HTML
Minimize

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - BẰNG 2 ĐỢT II THÁNG 10 NĂM 2014
 
  
 
Minimize
  
Liên kết các đơn vị
Minimize
  
 
Minimize

  
Tin tức & sự kiện
Minimize
Tin đào tạo  
Thông báo đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2014-2015Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng đã xếp thời khóa biểu hệ đào tạo vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2014-2015. Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu trên trang Website: http://ntu.edu.vn/khoadhtc/kehoachhoctap. 8/6/2014 2:46:12 PM
Tuyển sinh  
CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP - HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPKhoa ĐHTC Chiêu sinh lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp tại Trường Đại học Nha Trang (Chứng chỉ do Bộ tài chính cấp). Nhận hồ sơ đăng ký học từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính. 6/16/2014 3:56:51 PM
Tốt nghiệp  
DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRONG QUÝ 3/2014 (04/08/2014)Danh sách dự kiến cấp bằng TN quý 03/2014 hệ vừa làm vừa học tại Nha Trang 8/4/2014 8:21:27 AM