Text/HTML
Minimize

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - BẰNG 2 ĐỢT I THÁNG 5 NĂM 2014
 
  
 
Minimize
  
Liên kết các đơn vị
Minimize
  
 
Minimize

  
Tin tức & sự kiện
Minimize
Tin đào tạo  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học liên thông hệ Chính quy và hệ VLVH. 4/23/2014 10:42:03 AM
Tuyển sinh  
CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP - HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPKhoa ĐHTC Chiêu sinh lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp tại Trường Đại học Nha Trang (Chứng chỉ do Bộ tài chính cấp). Nhận hồ sơ đăng ký học từ ngày thông báo đến 31/07/2014. 6/16/2014 3:56:51 PM
Tốt nghiệp  
DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP QUY3/2014 TẠI NHA TRANG4Khoa ĐHTC công bố danh sách dự kiến xét và cấp bằng TN cho sinh viên hệ vừa làm vừa học quý 03/2014 đào tạo tại Trường Đại học Nha Trang 7/19/2014 11:36:05 AM