Text/HTML
Minimize

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - BẰNG 2 ĐỢT II THÁNG 10 NĂM 2014
 
  
 
Minimize
  
Liên kết các đơn vị
Minimize
  
 
Minimize

  
Tin tức & sự kiện
Minimize
Tin đào tạo  
KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH THÁNG 08/2014Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo kết quả của kỳ thi tuyển sinh ngày 02-03/08/2014. 8/25/2014 4:10:34 PM
Tuyển sinh  
CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP - HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPKhoa ĐHTC Chiêu sinh lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp tại Trường Đại học Nha Trang (Chứng chỉ do Bộ tài chính cấp). Nhận hồ sơ đăng ký học từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính. 6/16/2014 3:56:51 PM
Tốt nghiệp  
Thông báo tổ chức lễ Phát bằng TN và Khai giảng khóa học mớiTrung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thông báo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp quý 3 năm 2014 và lễ khai giảng các lớp tuyển sinh đợt 1 năm 2014. Thời gian tổ chức lễ: 8h ngày 21/09/2014 Địa điểm: Hội trường số 3 - trường Đại học Nha Trang. 9/4/2014 3:49:24 PM