Text/HTML
Minimize

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - BẰNG 2 NĂM 2015
 
  
 
Minimize
  
Liên kết các đơn vị
Minimize
  
 
Minimize


  
Tin tức & sự kiện
Minimize
Tin đào tạo  
Thông báo về kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy.Đợt 1 năm 2015 Trung tâm ĐT&BD tổ chức thi tuyển đầu vào liên thông hệ chính quy cho các ngành Kế toán (liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng) - Nhiệt Lạnh (liên thông từ cao đẳng). Sinh viên theo dõi thông tin về kế hoạch ôn thi, lịch thi tại mục tin tức trên trang web của Trung tâm. Các ngành còn lại do số lượng sinh viên đăng ký ít nên sẽ tiếp tục thu hồ sơ để chuyển thi đợt 2 năm 2015 (dự kiến thi tháng 10/2015). 5/20/2015 2:55:58 PM
Tuyển sinh  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTĐại học kinh tế luật - Đại học quốc gia Tp.HCM tuyển sinh các lớp Văn bằng hai và lớp hệ VLVH tại Trường Đại học Nha Trang. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 04/09/2015 (Đối với văn bằng hai), ngày 09/10/2015 (Đối với hệ VLVH). 4/7/2015 8:52:36 AM
Tốt nghiệp  
Lễ phát bằng tốt nghiệp Q1 năm 2015 (25/04/2015)Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thông báo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp quý 1 năm 2015. 4/6/2015 4:39:02 PM