Text/HTML
Minimize

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - BẰNG 2 NĂM 2016
 
  
 
Minimize
  
Liên kết các đơn vị
Minimize
  
 
Minimize


  
Tin tức & sự kiện
Minimize
Tin đào tạo  
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN XÉT CẤP BẰNG QUÝ 1 NĂM 2016Danh sách Sinh viên dự kiến xét cấp bằng tốt nghiệp quý 4 năm 2016. 3/11/2016 2:45:41 PM
Tuyển sinh  
TUYỂN SINH CỬ NHÂN LUẬT - ĐẠI HỌC LUẬT - ĐẠI HỌC HUẾTrường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Luật – Đại học Huế tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Văn bằng hai ngành Luật. Sinh viên ra trường được cấp bằng cử nhân luật. 6/7/2016 3:27:45 PM
Tốt nghiệp  
PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP Q3 NĂM 2015Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp vào Q3 (tháng 09 năm 2015) sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng trường Đại học Nha Trang. 9/15/2015 2:28:39 PM