Text/HTML
Minimize

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - BẰNG 2 NĂM 2015
 
  
 
Minimize
  
Liên kết các đơn vị
Minimize
  
 
Minimize


  
Tin tức & sự kiện
Minimize
Tin đào tạo  
DANH SÁCH THI - PHÒNG THI CỦA ĐỢT TUYỂN SINH THÁNG 6/ 2015Đúng 17h ngày 12/06/2015 tất cả các sinh viên có tên trong danh sách dự thi tuyển sinh hệ liên thông được tổ chức tại trường Đại học Nha Trang có mặt tại phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi. Khi đi mang theo Giấy CMND, thẻ dự thi. 6/5/2015 8:42:16 AM
Tuyển sinh  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTĐại học kinh tế luật - Đại học quốc gia Tp.HCM tuyển sinh các lớp Văn bằng hai và lớp hệ VLVH tại Trường Đại học Nha Trang. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày có thông báo đến ngày 04/09/2015 (Đối với văn bằng hai), ngày 09/10/2015 (Đối với hệ VLVH). 4/7/2015 8:52:36 AM
Tốt nghiệp  
Lễ phát bằng tốt nghiệp Q1 năm 2015 (25/04/2015)Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thông báo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp quý 1 năm 2015. 4/6/2015 4:39:02 PM