Text/HTML
Minimize

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - BẰNG 2 ĐỢT II THÁNG 10 NĂM 2014
 
  
 
Minimize
  
Liên kết các đơn vị
Minimize
  
 
Minimize


  
Tin tức & sự kiện
Minimize
Tin đào tạo  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh Đại học hệ liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng, Văn bằng thứ hai, và hệ 4 năm hệ vừa làm vừa học. 1/14/2015 4:01:27 PM
Tuyển sinh  
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH THÁNG 11 NĂM 2014Kết quả thi tuyển sinh hệ liên thông tại Trường Đại học Nha Trang. 12/9/2014 9:40:17 AM
Tốt nghiệp  
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TRONG QUÝ 1 NĂM 2015Danh sách sinh viên được xét tốt nghiệp trong quý 1 năm 2015. Mọi thắc mắc sẽ được giải quyết từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 03 năm 2015. 3/3/2015 8:03:05 AM