Text/HTML
Minimize

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - BẰNG 2 ĐỢT II THÁNG 10 NĂM 2014
 
  
 
Minimize
  
Liên kết các đơn vị
Minimize
  
 
Minimize

  
Tin tức & sự kiện
Minimize
Tin đào tạo  
KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH THÁNG 08/2014Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo kết quả của kỳ thi tuyển sinh ngày 02-03/08/2014. 8/25/2014 4:10:34 PM
Tuyển sinh  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VLVHTrường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM và Học viện Hành Chính Quốc gia cơ sở Tp.HCM mở các lớp Đại học tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang. 10/15/2014 4:09:54 PM
Tốt nghiệp  
Thông báo tổ chức lễ Phát bằng TN và Khai giảng khóa học mớiTrung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thông báo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp quý 3 năm 2014 và lễ khai giảng các lớp tuyển sinh đợt 1 năm 2014. Thời gian tổ chức lễ: 8h ngày 21/09/2014 Địa điểm: Hội trường số 3 - trường Đại học Nha Trang. 9/4/2014 3:49:24 PM