Text/HTML
Đóng

  TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC - BẰNG 2 NĂM 2016
 
  
 
Đóng
  
Liên kết các đơn vị
Đóng
  
 
Đóng


  
Tin tức & sự kiện
Đóng
Tin đào tạo  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NĂM 2016Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh Đại học liên thông hệ chính quy từ Trung cấp, Cao đẳng, Văn bằng thứ hai. 4 năm hệ vừa làm vừa học. 14/01/2015 4:01:27 CH
Tuyển sinh  
TUYỂN SINH CỬ NHÂN LUẬT - ĐẠI HỌC LUẬT - ĐẠI HỌC HUẾTrường Đại học Nha Trang liên kết với Trường Đại học Luật – Đại học Huế tuyển sinh các lớp Đại học hệ VLVH, Liên thông từ Trung cấp lên Đại học, Văn bằng hai ngành Luật. Sinh viên ra trường được cấp bằng cử nhân luật. 07/06/2016 3:27:45 CH
Tốt nghiệp  
DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP QUÝ 3 NĂM 2016Danh sách dự kiến sinh viên được tốt nghiệp trong quý 3 năm 2016. 18/08/2016 9:33:15 CH