Địa chỉ liên hệ
Minimize  • Địa chỉ: VP Bộ môn Điện tử tự động, Khoa Điện – Điện tử, Tòa nhà B3, Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Q. Trưởng bộ môn: Nguyễn Văn Hân