Minimize
Bộ môn Vật lý

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà G1, Trường Đại học Nha Trang
             02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa