Minimize
 Năm học 2018 - 2019

I. Sinh hoạt học thuật

1. SHHT tháng 4/2019

Thời gian: 16h00 ngày 23/4/2019

Địa điểm: VP Bộ môn Vật lý

Nội dung:

- Nâng cao chất lượng tự học của sinh viên qua dự án "Tên lửa nước"

- Thảo luận ứng dụng RUBRIC vào đánh giá học phần Thực hành vật lý

- Thảo luận Ngân hàng đề thi (bổ sung)


II. Họp bộ môn - Hội nghị - Hội thảo

III. Tổ chức ôn tập học kỳ