Nghiên cứu khoa học
Minimize
Định hướng nghiên cứu
Minimize
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU


1. Trang thiết bị điện, điện tử, thông tin liên lạc phục vụ nghề khai thác thủy sản và hàng hải.

2. Trang thiết bị điện, điện tử, tự động hóa xí nghiệp chế biến thủy sản, nuôi trồng thủy sản và hậu cần nghề cá.

3. Năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng.

4. Sản xuất, phân phối, cung cấp điện công nghiệp và dân dụng.