Nghiên cứu khoa học
Minimize
Hợp tác Quốc tế
Minimize

- Hợp tác với nhiều trường, quốc gia trên quốc tế: Nauy, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc,....

- Hợp tác với nhiều tập đoàn, công ty nước ngoài: Siemens, Omron, Mitsubishi, ABB, AB, LS Electric, Texas Intruments, GE,...