Chi tiết thông báo
Đóng

Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và sinh hoạt học thuật cấp khoa năm 2017
28/05/2017 12:59:38 CH

- Thời gian: 7h30, ngày 30 tháng 5 năm 2017
- Địa điểm: VP Khoa
- Thành phần: Thầy cô trong khoa, đại biểu và những ai quan tâm.

Trân trọng kính mời thầy cô đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.