Chi tiết thông báo
Minimize

Khảo sát tình hình sinh viên tốt nghiệp năm 2016
11/24/2017 9:53:09 AM

Kính gửi các em cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016
Theo nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công về việc triển khai kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016. Sau khi GH phê duyệt, nay TT kính gửi đến các khoa, viện cùng phối hợp triển khai, theo đó kính đề nghị các khoa, viện đào tạo thông qua CVHT các lớp để triển khai hoạt động khảo sát này đạt hiệu quả cao. Kết thúc khảo sát, số liệu sẽ được tổng hợp, phân tích và báo cáo Bộ GD&ĐT cũng như làm căn cứ để Trường có những nắm bắt sơ bộ góp phần điều chỉnh một số nội dung trong Chương trình đào tạo và xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho năm tiếp theo. Do vậy, kính mong quý thầy cô lãnh đạo khoa, viện quan tâm và triển khai một cách triệt để tinh thần đến các CVHT và cựu sinh viên của khoa, viện mình:
- Thời gian triển khai: Từ ngày TB đến hết 15/12/2017
- Hình thức: Qua Email, Online, phỏng vấn, lấy thông tin trực tiếp vào phiếu gửi kèm (phiếu này sẽ do các thư ký khoa, viện in ra và cung cấp cho CVHT khi cần).
Kính mời các cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (K54) hỗ trợ Nhà trường khảo sát tình hình sau khi tốt nghiệp theo đường link dưới đây.