Chi tiết thông báo
Minimize

Tổ chức đưa sinh viên về quê đón Tết Mậu Tuất 2018
1/18/2018 2:51:57 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM QHDN&HTSV


 Số: 04/TB-TTQHDN&HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức đưa sinh viên về quê đón Tết Mậu Tuất

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết cổ truyền - Xuân Mậu Tuất đầm ấm bên người thân, đặc biệt gửi gắm tình cảm đến các em sinh viên thuộc gia đình đã bị thiệt hại nặng nề trong đợt thiên tai, lũ lụt vừa qua đối với nhân dân các tỉnh Miền Trung. Được sự đồng ý của Giám hiệu, Trung tâm QHDN&HTSV triển khai tổ chức những chuyến xe miễn phí đưa sinh viên về quê đón tết. Cụ thể như sau:

I, Đối tượng : Toàn thể sinh viên có nhu cầu.

II, Thời gian và lộ trình đưa đón:

            1, Lộ trình từ Nha Trang đến Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa   

- Thời gian xuất phát: 7h00 các ngày 29/01; 31/01; 02/02/2018

2, Lộ trình từ Nha Trang đến các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi.

- Thời gian: 7h00 ngày 04/02/2018

Các chuyến xe trên sẽ đón và khởi hành tại Sân Trường Đại học Nha Trang.

III, Triển khai thực hiện: Ban cán sự các lớp thông báo rộng rãi đến sinh viên, đồng thời lập danh sách sinh viên có nhu cầu (theo mẫu) và gửi email về địa chỉ tttvhtsv@ntu.edu.vn. thời hạn cuối: 16h00 ngày 21/01/2018 để Trung tâm tiến hành các công việc chuẩn bị tiếp theo.

Lưu ý:

           - Sinh viên mang theo thẻ SV hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi lên xe.

           - Mọi thông tin về chuyến đi sẽ được cập nhật thường xuyên trên Website và Facebook của Trung tâm QHDN&HTSV.

             Đề nghị Ban cán sự các lớp khẩn trương triển khai thông báo nội dung này đến tất cả sinh viên và thực hiện đúng thời gian quy định.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đỗ Quốc Việt