Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo: Tổ chức cuộc thi Sáng tạo khoa học sinh viên Điện-Điện tử, lần thứ nhất
3/24/2018 2:22:07 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Khánh Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 1

V/v: TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC SINH VIÊN

LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2018

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định Quy chế đào tạo của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

Khoa Điện - Điện tử phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Điện – Điện tử thông báo tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học sinh viên Điện – Điện tử” lần thứ nhất. Cụ thể như sau:

1.      Mục đích và ý nghĩa

-         Tạo sân chơi khoa học bổ ích cho sinh viên, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và sáng tạo của sinh viên trong lĩnh vực Điện - Điện tử.

-         Tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng cho sinh viên trong Khoa Điện - Điện tử.

-         Phát hiện và kịp thời bồi dưỡng những sinh viên xuất sắc, có ý tưởng sáng tạo độc đáo phục vụ lợi ích cộng đồng, xã hội.

-         Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và các ngày lễ lớn trong năm.

2.      Lĩnh vực dự thi

-         Thiết kế, chế tạo các hệ thống, máy móc, thiết bị và các mạch điện – điện tử có ý nghĩa thiết thực phục vụ thực tiễn sản xuất, nghiên cứu khoa học, đào tạo.

-         Ưu tiên cho những ứng dụng có tính sáng tạo và hoàn thiện có thể áp dụng được ngay vào thực tiễn, khoa học kỹ thuật và đào tạo.

3.      Thể lệ cuộc thi

3.1  Ban tổ chức

-         Đơn vị tổ chức: Khoa Điện – Điện tử.

-         Trưởng ban tổ chức: ThS. Nguyễn Văn Hân – phó trưởng Khoa.

-         Thư ký: ThS. Nguyễn Xuân Huy – BT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3.2  Đối tượng dự thi

-         Tất cả sinh viên đang theo học hệ chính quy tại Khoa Điện - Điện tử, không bị kỷ luật đều có quyền tham gia.

-         Mỗi đội dự thi có tối đa 07 thành viên, cử ra một đội trưởng để tiện liên hệ với Ban tổ chức; mỗi đội có thể liên hệ với một hay nhiều thầy cô trong Khoa để tư vấn.

3.3  Thời gian

-         Hạn cuối nộp đăng ký dự thi: 17h00 ngày 30 tháng 3 năm 2018

-         Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 đến ngày 30 tháng 06 năm 2018

-         Đêm chung kết và trao giải: Thứ 7 ngày 07 tháng 7 năm 2018

3.4  Phiếu đăng ký dự thi và thuyết minh sản phẩm

-         Phiếu đăng ký dự thi

Mỗi đội lập 02 phiếu theo mẫu: 01 phiếu nộp cho BTC, 01 phiếu đội giữ, nộp cho BTC trước khi hết hạn đăng ký. Phiếu đăng ký gửi về cô Phạm Thị Liên – thư ký khoa (trong giờ hành chính).

-         Bản thuyết minh sản phẩm

Mỗi đội lập 01 thuyết minh sản phẩm theo mẫu gửi kèm với sản phẩm nộp cho BTC trước ngày 30 tháng 6 năm 2018 để chấm điểm.

4.      Ban giám khảo và tiêu chí đánh giá

-         Ban giám khảo bao gồm các thầy cô trong khoa Điện – Điện tử và các nhà khoa học trong và ngoài trường.

-         Các tiêu chí đánh giá dựa trên: Tính sáng tạo, tính ứng dụng thực tiễn, tính khoa học và tính hoàn thiện cũng như thẩm mĩ của sản phẩm.

-         Các đội dự thi thuyết minh sản phẩm cho Ban giám khảo; Ban giám sẽ chấm điểm độc lập và tính số điểm trung bình của các giám khảo để xếp hạng.

5.      Giải thưởng

Ban tổ chức sẽ tổ chức chấm điểm, xếp hạng và trao giải thưởng cho những đơn vị đạt thành tích cao, cụ thể như sau:

- 01 Giải nhất: Giấy khen và tiền thưởng trị  giá 2.000.000 đồng.

- 02 Giải nhì: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

- 03 Giải ba: Giấy khen và tiền thưởng trị giá 500.000 đồng.

- Ngoài ra BTC còn trao các giải thưởng phụ cho các sản phẩm có tính sáng tạo độc đáo và các giải thưởng của nhà tài trợ. Các nhóm có sản phẩm đạt giải cao sẽ được xem xét ưu tiên điểm thưởng trong đánh giá các học phần học trên lớp và điểm công trong rèn luyện.

Nếu có những thay đổi đột xuất BTC sẽ thông báo trong các thông báo tiếp theo./

         TM. BAN TỔ CHỨC

             Nguyễn Văn Hân

======================================================================
Mẫu đăng ký dự thi tải về tại đây