Chi tiết thông báo
Minimize

Xét Tốt nghiệp Quý II năm 2019
4/10/2019 10:54:11 AM

Thông tin xét TN Quý II năm 2019

Các em kiểm tra, nếu có ý kiến, thắc mắc xin phản hồi thông tin về email:  lienpt@ntu.edu.vn trước ngày 15/4/2019.

Chi tiết như file đính kèm: 

1. Xét TN: Đạt 

2. Xét TN: Không đạt

Trân trọng!