Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng "Chắp cánh ước mơ" 2019
8/22/2019 6:51:01 AM

Phát huy truyền thống nhân văn cao đẹp, tương thân tương ái, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Năm học 2018 - 2019, Tổng Công ty Khánh Việt tiếp tục triển khai Chương trình trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” đến sinh viên Trường Đại học Nha Trang. 

Khoa điện-điện tử: 02 suất.

Mỗi lớp sẽ đề cử 01 sinh viên (Đơn xin học bổng: thông tin về sinh viên, hoàn cảnh gia đình, các hoạt động đoàn-hội đã tham gia,…), (Khoa sẽ xét)

-        Đối tượng sinh viên hệ đại học K58, K59, K60

-        Điểm trung bình tích lũy: 2.6 trở lên

-        Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc CVHT, thông qua nắm bắt hoàn cảnh gia đình sinh viên)

-        Ưu tiên sinh viên có tham gia các hoạt động Đoàn – Hội

Gửi về Khoa trước ngày 26/08/2019
Thông qua cô Liên tại Văn Phòng Khoa. Email: lienpt@ntu.edu.vn

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn.
Mẫu điền thông tin

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bùi Thúc Minh, Số điện thoại: 0989712961