Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo về việc tổ chức Tuần Khoa học công nghệ sinh viên năm 2020
3/7/2020 6:09:29 AM

Nhằm hướng tới chào mừng "Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam - 18/5/2020". Giám hiệu thông báo kế hoạch tổ chức Tuần Khoa học và công nghệ sinh viên năm 2020.

Chi tiết thông báo