0
Minimize

Cơ sở vật chất Bộ môn Điện Công nghiệp

Thiết bị mới:
- PLC S7-1500
- PLC Misubishi


1. PTN Kỹ thuật điện: Diện tích 90 m2, giá trị thiết bị khoảng 500 triệu,

đáp ứng 40 SV/ca thực tập.

  2. PTN Trang bị điện: Diện tích 80 m2, giá trị thiết bị khoảng 300 triệu,

đáp ứng 40 SV/ca thực tập.

  3. PTN-TH Điều khiển lập trình: Diện tích 50 m2

- Thiết bị lập trình S7-200 CPU 224

- Động cơ KĐB 3 pha

 4. Thiết bị thực hành Đo lường điện:

   - Đồng hồ VOM chỉ thị kim; VOM chỉ thị số.

   - Máy đo điện trở đất;   - Thiết bị đo công suất;  - Bộ đo điện trở nhỏ;  - Nguồn DC chỉ thị số.

   - Dao động ký điện tử 2 kênh, 4 kênh;  - Máy phát chức năng số;    
   - Hộp điện cảm thập phân; Điện dung thập phân; Điện trở thập phân;
   - Máy tính.

  5. Thiết bị thực hành Truyền đồng điện:

   - Logo!230RC - Siemens;- ZEN - Omron

   - Biến tần (Micromaster 420) - Siemens; - Động cơ 3 pha.

   - Máy tính; - Điều khiển động cơ AC 1 pha, 3 pha.

   - Điều khiển động cơ bước; - Điều khiển động cơ DC

   - Điều khiển động cơ AC, DC, bước từ máy tính...  

6. PTN-TH Cung cấp điện

- Thí nghiệm điều khiển trạm biến áp

- Thí nghiệm đường dây truyền tải - phân phối điện; - Điều khiển tụ bù
  
6. Văn phòng Bộ môn: Diện tích 25 m2

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM
ĐC: Tầng 3 khu GĐ G1 trường Đại Học Nha Trang


Máy – Thiết bị

 
STT


Tên máy – thiết bị


Thông số kỹ thuật


Xuất xứ

1

 Mô hình Điều khiển Bù công suất phản kháng

Mô hình lắp ráp

Việt Nam

2

 Mô hình điều khiển Trạm biến áp

Mô hình lắp ráp

Việt Nam

3

Mô hình đường dây
truyền tải điện

1. Thiết bị phân tích công suất A29

2. Mô phỏng đường dây phân phối IDLE/3

Ý

 4  Mô hình điều khiển động cơ DC, AC, Bước

 Thiết bị lắp ráp
 Việt Nam