Địa chỉ liên hệ
Đóng

Bộ môn Điện Công nghiệp

Địa chỉ văn phòng: Tầng 2, nhà B3, Đại học Nha Trang

                                  02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa. 
Điện thoại:               058.831149 - 203
Email:                       dcn.ntu@gmail.com