Mục tiêu đào tạo
Đóng
Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ điện - điện tử trình độ đại học nhằm trang bị cho người học phát triển toàn diện: có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực điện - điện tử, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất

Mục tiêu cụ thể

- Trang bị cho sinh viên kiến thức có đủ trình độ để đảm nhiệm những yêu cầu về chuyên môn như: khả năng khai thác, vận hành, sửa chữa, bảo trì máy và thiết bị điện - điện tử, đồng thời có thể tham gia thiết kế, cải tiến thiết bị và hệ thống điện - điện tử.

- Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp trong hoạt động thực tiễn chuyên môn kỹ thuật điện - điện tử. 

- Trang bị cho sinh viên phương pháp học tập để có thể tự học tập thường xuyên, để không ngừng nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề thuộc lĩnh vực điện - điện tử.

             - Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành này có thể làm việc tại các trường đại học, phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy sản suất điện tử hoá cao, nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử.