Chương trình học phần và Giảng dạy học phần
Đóng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (TRƯỚC K58)
PHẦN ĐIỆN TỬ (DO BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG QUẢN LÝ)

1. Điện tử tương tự                                                                                      

2. Điều khiển thông minh                                                                            

3. Điều khiển tự động                                                                                  

4. Định vị vệ tinh                                                                                          

5. Đo lường và cảm biến                                                                             

6. Kỹ thuật Audio - Video tương tự                                                               

7. Kỹ thuật truyền số liệu                                                                              

8. Kỹ thuật vi xử lý                                                                                         


9. Mạng không dây                                                                                         

10. Quang  điện tử                                                                                         

11. Tự động hóa quá trình công nghệ

12. Thực hành điện tử

13.
Trường điện tử


14. Vi điều khiển

15. Xử lý tín hiệu số

16. Khoa học và vật liệu nano

17. Kỹ thuật anten

18.
Cấu kiện điện tử


19. Điện tử công suất

20. Kỹ thuật điện và điện tử

21. Kỹ thuật điện tử

22. Điện tử công nghiệp

  CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2016-2017

STT

TÊN HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

LỚP

1

Điều khiển tự động

Nhữ Khải Hoàn

7 CDDT

2

Điện tử tương tự

Trần Tiến Phức

7 DDT1; 7 DDT2

3

Điện tử công suất

Trần Tiến Phức

6 DDT1

4

Điện tử hàng hải

Trần Tiến Phức

6 DDT1

5

Kỹ thuật anten

Trần Tiến Phức

55 DDT

6

Cấu kiện điện tử

Nguyễn Văn Hân

8 DDT1; 8 DDT2

7

Cấu kiện điện tử

Nguyễn Văn Hân

8 CDDT

8

Kỹ thuật Audio-Video

Nguyễn Văn Hân

6 CDDT

9

Xử lý tín hiệu số

Nguyễn Văn Hân

7 DDT2

10

Điện tử số

Trần Đức Dũng

7 CDDT

11

Kỹ thuật điện tử

Trần Đức Dũng

8 CDT

12

Kỹ thuật điện tử (LT+TH)

Trần Đức Dũng

7 NL

13

Kỹ thuật điện tử (LT+TH)

Trần Đức Dũng

7 OT1; 7 OT2

14

Vi điều khiển

Nguyễn Thanh Tuấn

7 CDDT

15

Kỹ thuật vi xử lý

Nguyễn Thanh Tuấn

6 DDT1; 6 DDT2

16

Vi điều khiển

Nguyễn Thanh Tuấn

55 DDT

 17 Điện tử công suất   Nguyễn Ngọc Hạnh  57 C DDT 
 18 Kỹ thuật điện và điện tử Nguyễn Ngọc Hạnh   57 MT1 và 57 MT2 

Chương trình giảng dạy học phần Học kỳ I năm học 2016-2017

STT

Học phần

Giảng viên

Lớp

1

Cấu kiện điện tử

Nguyễn Văn Hân

7 DDT1; 7DDT2

2

Kỹ thuật audio-video

Nguyễn Văn Hân

55 DDT1; 55DDT2

3

Kỹ thuật điện tử

Trần Đức Dũng

7 TH1; 7 TH2

4

Điện tử số

Trần Đức Dũng

6 DDT

5

Kỹ thuật truyền số liệu

Trần Đức Dũng

6 DDT

6

Nguyên lý mạch tích hợp

Nguyễn Thanh Tuấn

6 DDT

7

Đo lường và cảm biến

Nhữ Khải Hoàn

7 DDT1; 7DDT2

8

Đồ án thiết kế mạch điện tử

Nhữ Khải Hoàn

55 DDT1; 55DDT2

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Trần Tiến Phức

7 DDT1; 7DDT2

10

Điện tử tương tự

Trần Tiến Phức

6 DDT

11

Khoa học và vật liệu nano

Trần Tiến Phức

7 DDT1; 7DDT2

12

Điện tử công nghiệp

Trần Tiến Phức

6 KTCK

13

Thực hành điện tử

Nguyễn Văn Lợi

6 C.DDT

14

Thực hành điện tử

Nguyễn Văn Lợi

55 DDT1; 55DDT2