Chương trình học phần và Giảng dạy học phần
Đóng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (TRƯỚC K58)
PHẦN ĐIỆN TỬ (DO BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG QUẢN LÝ)

1. Điện tử tương tự                                                                                      

2. Điều khiển thông minh                                                                            

3. Điều khiển tự động                                                                                  

4. Định vị vệ tinh                                                                                          

5. Đo lường và cảm biến                                                                             

6. Kỹ thuật Audio - Video tương tự                                                               

7. Kỹ thuật truyền số liệu                                                                              

8. Kỹ thuật vi xử lý                                                                                         


9. Mạng không dây                                                                                         

10. Quang  điện tử                                                                                         

11. Tự động hóa quá trình công nghệ

12. Thực hành điện tử

13.
Trường điện tử


14. Vi điều khiển

15. Xử lý tín hiệu số

16. Khoa học và vật liệu nano

17. Kỹ thuật anten

18.
Cấu kiện điện tử


19. Điện tử công suất

20. Kỹ thuật điện và điện tử

21. Kỹ thuật điện tử

22. Điện tử công nghiệp

Chương trình giảng dạy học phần Học kỳ I năm học 2016-2017

STT

Học phần

Giảng viên

Lớp

1

Cấu kiện điện tử

Nguyễn Văn Hân

7 DDT1; 7DDT2

2

Kỹ thuật audio-video

Nguyễn Văn Hân

55 DDT1; 55DDT2

3

Kỹ thuật điện tử

Trần Đức Dũng

7 TH1; 7 TH2

4

Điện tử số

Trần Đức Dũng

6 DDT

5

Kỹ thuật truyền số liệu

Trần Đức Dũng

6 DDT

6

Nguyên lý mạch tích hợp

Nguyễn Thanh Tuấn

6 DDT

7

Đo lường và cảm biến

Nhữ Khải Hoàn

7 DDT1; 7DDT2

8

Đồ án thiết kế mạch điện tử

Nhữ Khải Hoàn

55 DDT1; 55DDT2

9

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Trần Tiến Phức

7 DDT1; 7DDT2

10

Điện tử tương tự

Trần Tiến Phức

6 DDT

11

Khoa học và vật liệu nano

Trần Tiến Phức

7 DDT1; 7DDT2

12

Điện tử công nghiệp

Trần Tiến Phức

6 KTCK

13

Thực hành điện tử

Nguyễn Văn Lợi

6 C.DDT

14

Thực hành điện tử

Nguyễn Văn Lợi

55 DDT1; 55DDT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chương trình Giảng dạy học phần Học kỳ II năm học 2015-2016

 STT

 Học phần

 Giảng viên

 Lớp

 1

 Điện tử công suất

 Trần Tiến Phức
  Nguyễn Ngọc Hạnh

 55DDT1, 55DDT2

 2

 Điện tử hàng hải

 Trần Tiến Phức

 55DDT1, 55DDT2

 3

 Điện tử tương tự

 Trần Tiến Phức (LT)
 Nguyễn Văn Lơi (TH)

 6DDT

 4

 Quang Điện tử

 Trần Tiến Phức

 6DDT

 5

 Kỹ thuật điện và điện tử

 Nhữ Khải Hoàn
 Nguyễn Ngọc Hạnh
 Nguyễn Văn Lợi (TH)

 6MT1, 6MT2

 6

 Kỹ thuật Audio - Video

 Nguyễn Văn Hân

 55C.DDT

 7

 Vi điều khiển

 Nguyễn Thanh Tuấn

 54DDT

 8

Kỹ thuật vi xử lý

 Nguyễn Thanh Tuấn

 55DDT1 ,55DDT2

 9

 Kỹ thuật điện tử

 Nguyễn Thanh Tuấn (LT)
 Nguyễn Văn Lợi (TH)

 7CDT

 10

 Điện tử số

 Trần Đức Dũng

 6C.DDT

 11

 Kỹ thuật điện tử (LT+TH)

 Trần Đức Dũng (LT)
 Nguyễn Văn Lợi (TH)

 7C.CDT, 6CNOT, 6KTTS,
 6NL

 12

 Kỹ thuật điện tử (LT+TH)

 Nguyễn Ngọc Hạnh

 6C.MT

 13

 Điều khiển tự động

 Thỉnh giảng

 6C.DDT