Chương trình học phần và Giảng dạy học phần
Đóng

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN CẬP NHẬT TỪ K58

(Do bộ môn Điện tử - Tự động quản lý)

Cảm biến và ứng dụng

Cấu kiện điện tử

Điện tử công suất

Điện tử hàng hải

Điện tử số

Điện tử tương tự

Thực hành điện tử tương tự

Điều khiển tự động

Đồ án thiết kế mạch điện tử

Đo lường điện, điện tử

Khoa học và vật liệu nano

Kỹ thuật Audio-video

Kỹ thuật điện tử

Tiếng anh chuyên ngành điện – điện tử

Kỹ thuật truyền số liệu

Kỹ thuật Vi xử lý

Mạng không dây

Mạng truyền thông công nghiệp

Nguyên lý mạch tích hợp

Quang điện tử

SCADA-DCS

Thực hành điện tử

Thực hành kỹ thuật điện tử

Vi điều khiển


Xử lý tín hiệu số


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (TRƯỚC K58)
PHẦN ĐIỆN TỬ (DO BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG QUẢN LÝ)

1. Điện tử tương tự                                                                                      

2. Điều khiển thông minh                                                                            

3. Điều khiển tự động                                                                                  

4. Định vị vệ tinh                                                                                          

5. Đo lường và cảm biến                                                                             

6. Kỹ thuật Audio - Video tương tự                                                               

7. Kỹ thuật truyền số liệu                                                                              

8. Kỹ thuật vi xử lý                                                                                         


9. Mạng không dây                                                                                         

10. Quang  điện tử                                                                                         

11. Tự động hóa quá trình công nghệ

12. Thực hành điện tử

13.
Trường điện tử


14. Vi điều khiển

15. Xử lý tín hiệu số

16. Khoa học và vật liệu nano

17. Kỹ thuật anten

18.
Cấu kiện điện tử


19. Điện tử công suất

20. Kỹ thuật điện và điện tử

21. Kỹ thuật điện tử

22. Điện tử công nghiệp


CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018

STT

LỚP

HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN

1

58 CNOT 1, 2, 3

Kỹ thuật điện tử

Nhữ Khải Hoàn

2

58 DDT1, 2

Điện tử số

Nhữ Khải Hoàn

3

58 C DDT

Điện tử số

Nguyễn Văn Hân

4

59 C DDT

Cấu kiện điện tử

Nguyễn Văn Hân

5

57 C DDT

Kỹ thuật Audio-Video

Nguyễn Văn Hân

6

57 DDT 1, 2

Điện tử hàng hải

Trần Tiến Phức

7

58 DDT 1, 2

Khoa học và vật liệu nano

Trần Tiến Phức

8

59 DDT 1, 2

Cấu kiện điện tử

Trần Tiến Phức

9

56 DDT

Vi điều khiển

Nguyễn Thanh Tuấn

10

58 CTM

Điện tử công nghiệp

Nguyễn Thanh Tuấn

11

57 DDT 1, 2

Kỹ thuật vi xử lý

Nguyễn Thanh Tuấn

12

58 DDT 1, 2

Đo lường điện – điện tử

Nguyễn Thanh Tuấn

13

57 DDT 1, 2

Điện tử công suất

Nguyễn Thị Thùy

14

58 C DDT

Điện tử công suất

Nguyễn Thị Thùy

15

58 C DDT

Điều khiển tự động

Nguyễn Thị Thùy

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017 – 2018

STT

LỚP

TÊN HỌC PHẦN

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

1

6 DDT

Kỹ thuật Audio – Video

Nguyễn Văn Hân

2

6 DDT

Thực hành điện tử

Nguyễn Văn Lợi

3

7KTCK

Điện tử công nghiệp

Nguyễn Thanh Tuấn

4

7DDT1; 7DDT2

Điều khiển tự động

Nhữ Khải Hoàn

5

7DDT1; 7DDT2

Điện tử số

Nguyễn Văn Hân

6

7DDT1; 7DDT2

Nguyên lý mạch tích hợp

Nguyễn Thanh Tuấn

7

7DDT1; 7DDT2

Kỹ thuật truyền số liệu

Nguyễn Văn Hân

8

7CDDT

Thực hành điện tử

Nguyễn Văn Lợi

9

8DDT1; 8DDT2

Điện tử tương tự

Trần Tiến Phức

10

8DDT1; 8DDT2

Thực hành Điện tử tương tự

Nguyễn Văn Lợi

11

8DDT1; 8DDT2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Trần Tiến Phức

12

8CDDT

Điện tử tương tự

Trần Tiến Phức

13

8CNMT

Kỹ thuật điện và điện tử

Nhữ Khải Hoàn

14

8CNMT

Thực hành kỹ thuật điện và điện tử

Nguyễn Văn Lợi

15

8C.MT

Kỹ thuật điện và điện tử (LT+TH)

Nhữ Khải Hoàn

16

8KTTS

Kỹ thuật điện và điện tử

Nguyễn Ngọc Hạnh