Giới thiệu
Đóng

1. Giới thiệu

      Tiền thân của Bộ môn Điện tử - tự động Bộ môn Điện- Vô tuyến điện. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, tháng 8 năm 2005, Bộ môn Điện- Vô tuyến điện tách thành 2 Bộ môn: Bộ môn Điện - Điện tử Hàng hải và Bộ môn Điện tử - Tự động.

      Hiện tại Bộ môn Điện tử - tự động được phân công giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học thuộc lĩnh vực Điện tử và tự động trong toàn trường.

2. Nhân sự