Đóng

all abouthebel homesonline

all aboutweb designonline
Phòng Thí nghiệm Vật lý nằm tại tầng 3, dãy nhà G1 của trường Đại học Nha Trang, được sử dụng cho phần Thực hành Vật lý trong học phần Vật lý Đại cương. Phòng thí nghiệm bao gồm 2 phòng được trang bị các bộ Thí nghiệm dành cho các thí nghiệm vật lý Cơ - Nhiệt - Điện - Quang.

             Lịch thực hành học kỳ II năm học 2014-1015 

Phòng thí nghiệm 1: Thoi khoa bieu THVL P1
Phòng thí nghiệm 2: Thoi khoa bieu THVL P2

Danh sách các nhóm thực hành học kỳ II năm học 2014-1015 
Phòng thí nghiệm 1: Danh sach nhóm THVL P1
Phòng thí nghiệm 2: Danh sach nhom THVL P2

THÔNG BÁO
- Hủy một số nhóm đăng ký thực hành tại Phòng thí nghiệm 1: THVL02, THVL07, và nhóm Final thực hành từ 1/6/2015 đến 06/06/2015.
- Hủy một số nhóm đăng ký thực hành tại Phòng thí nghiệm 2: THVL13, THVL15, THVL17, THVL19, THVL20.
- Tên của các nhóm thực hành tại phòng thí nghiệm số 1 được thay đổi như sau: nhóm THVL01 đến nhóm THVL07 sẽ trở thành nhóm THVL05 đến nhóm THVL11.