Đóng

all abouthebel homesonline

all aboutweb designonline
Phòng Thí nghiệm Vật lý nằm tại tầng 3, dãy nhà G1 của trường Đại học Nha Trang, được sử dụng cho học phần Thực hành Thí nghiệm Vật lý. Phòng thí nghiệm bao gồm 2 phòng được trang bị các bộ Thí nghiệm dành cho các thí nghiệm vật lý cơ bản.