Đóng
 Năm học 2016 - 2017
I. Công tác chuyên môn

1. Sinh hoạt học thuậtII. Họp bộ môn - Hội nghị - Hội thảo

III. Tổ chức ôn tập học kỳ


1. Thầy Phan Văn Tiến: Thứ 4, 7: Sáng 8h00, Chiều 14h00 tại Văn phòng Bộ môn, từ ngày 28/11/2016.