Tổ chức nhân sự
Đóng

Ban chủ nhiệm Khoa:

Phụ trách Khoa, phó trưởng khoa: ThS. NHỮ KHẢI HOÀN

Điện thoại:  (058) 2.471 452    ; Di động: 0913.433.877

Email address: hoannk@ntu.edu.vn

Các bộ môn:

STT

Họ tên

Chức vụ đang giữ

Chức danh

Học vị

Ghi chú

1. BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

Trưởng BM

GV chính

ThS

 

2

Trần Tiến Phức

GV chính

TS

 

3

Nguyễn Hoài Bão

 

Giảng viên

ThS 

4

Nguyễn Khắc Dự

 

CBHDTH

ThS

5

Bùi Thúc Minh

 

Giảng viên

ThS

Học NN (NCS)

6

Phạm Thị Liên

 

Thư ký

 

 

 7 Nguyễn Xuân Huy     Giảng viên ThS   
 8 Nguyễn Thị Thu Trang     Giảng viên  ThS  
 9 Nguyễn Thành Phương     Giảng viên  ThS  
 10 Lê Thị Hường    Giảng viên  
Học CH (BK-HCM)

2. BM ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

1

Nhữ Khải Hoàn

Phó khoa

Trưởng BM

Giảng viên

ThS

2

Nguyễn Văn Hân

 TLTK

Giảng viên

ThS

3

Nguyễn Văn Lợi

 

CBPTN

 

4

Hoàng Thị Thơm

 

Giảng viên

 ThS

Học NN (NCS)

5

Nguyễn Thanh Tuấn


Giảng viên ThS

6

Trần Đức Dũng


Giảng viên ThS Học NN (NCS)

3. BM VẬT LÝ

1

Phan Văn Tiến

Trưởng BM

GV chính

ThS

2

Lê Phước Lượng

 

GV chính Kiêm nhiệm

PGS-TS

3

Lê Văn Hảo

 

GV chính Kiêm nhiệm

PGS-TS

Trưởng phòng ĐBCL&TT

4

Huỳnh Hữu Nghĩa

 

GV chính

TS

5

Phan Văn Cường

 

Giảng viên

TS

Phan Nhật Nguyên

 

Giảng viên

ThS