Enter Title
Đóng
Khoa Điện-Điện tử gồm 3 bộ môn và 14 phòng thí nghiệm thực hành: Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử; Trang bị điện; PLC; Hệ thống điện; Kỹ thuật số; Vi xử lý-Vi điều khiển; Kỹ thuật audio-video; Điện tử công suất; Truyền động điện; Điện tử hàng hải; Điện tử ứng dụng; Tự động hóa và cảm biến; Vật lý đại cương.