Liên hệ
Đóng
Văn phòng Khoa Điện-Điện tử
Khu nhà B3, Trường Đại học Nha Trang
02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
Thư ký khoa: Phạm Thị Liên, Di động: 098 580 2316, Email: lienpt@ntu.edu.vn


Ban chủ nhiệm Khoa

1. Phụ trách Khoa, phó trưởng Khoa: ThS. Nhữ Khải Hoàn

Điện thoại:  (058) 2.471 452    ; Di động: 0913.433.877

Email: hoannk@ntu.edu.vn


Công đoàn khoa
Chủ tịch công đoàn: Phan Văn Cường
Di động: 0962023888                   Email: cuongpv@ntu.edu.vn


Đoàn thanh niên
Bí thư đoàn khoa: Nguyễn Văn Hân
Di động: 0943870325                  Email: hannv@ntu.edu.vn