Liên hệ
Đóng
Văn phòng Khoa Điện-Điện tử
Khu nhà B3, Trường Đại học Nha Trang
02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
Thư ký khoa: Phạm Thị Liên, Di động: 098 580 2316, Email: lienpt@ntu.edu.vn


Ban chủ nhiệm Khoa

1. Trưởng khoa: TS. TRẦN TIẾN PHỨC

Điện thoại: (058) 2.471.456;      Di động: 0913.419.765

Email: phuctt@ntu.edu.vn

2. Phó trưởng khoa: ThS. NHỮ KHẢI HOÀN

Điện thoại:  (058) 2.471 452    ; Di động: 0913.433.877

Email: hoannk@ntu.edu.vn


Công đoàn khoa
Chủ tịch công đoàn: Huỳnh Hữu Nghĩa
Di động:0913 419795                    Email: nghiahh@ntu.edu.vn


Đoàn thanh niên
Bí thư đoàn khoa: Bùi Thúc Minh
Di động: 0989 712 961                    Email: minhbt@ntu.edu.vn