Nghiên cứu khoa học
Đóng
 
Đóng

 
Đóng
Ý TƯỞNG KHOA HỌC

1. Tên ý tưởng: Máy cho cá ăn tự động ngoài lồng bè, dùng năng lượng mặt trời

            Thông tin về tác giả

            1. Họ và tên: VÕ VĂN HOÀNG KIM

            2. Lớp: 52Đ-ĐT                    Khoa/Viện/TT: Điện-Điện Tử

            3. Điện thoại, email:            01649704237


2. Tên ý tưởng: Tận dụng và cải tiến mạch điện tử của đèn compact đã hỏng phần huỳnh quang để chiếu sáng bằng LED.

            Thông tin về nhóm tác giả

            1. Họ và tên: Phan Khắc Quỳnh

             Lớp: 52D-DT                       Khoa: Điện- Điện tử

            Điện thoại, email: 01657998317- quynh52ddt.ntu@gmail.com         

            2. Họ và tên: Lê Văn Cường

             Lớp: 52D-DT                       Khoa: Điện- Điện tử

            Điện thoại, email: 01205921481- cuonglv52ddtntu@gmail.com

3. Tên ý tưởng: Nghiên cứu ứng dụng điện mặt trời cung cấp cho xe du lịch chạy điện ở thành phố Nha Trang

            Thông tin về tác giả

            1. Họ và tên: Phan Lê Thanh Tùng

                        Lớp: 52 D-DT                       Khoa: Điện – Điện Tử

                        Điện thoại: 01883926616,   email: tungplt52ddtntu@yahoo.com

            2. Họ và tên: Phan Văn Duẫn

                        Lớp: 52 D-DT                       Khoa: Điện – Điện Tử

                        Điện thoại: 01674586850,   email: duanpv52ddtntu@gmail.com

            3. Họ và tên: Đỗ Hoàng Thông

                        Lớp: 52 D-DT                       Khoa: Điện – Điện Tử

                        Điện thoại: 0905536125,   email: thongmv52ddtntu@gmail.com


4. Tên ý tưởng: Nghiên cứu, thiết kế mạch điện tử phục hồi ắc-quy cho xe máy ở Việt Nam

                 Thông tin về tác giả

            1. Họ và tên: NGUYỄN QUANG HẢI

            2. Lớp: 52D-DT                    Khoa: Điện – Điện Tử

            3. Điện thoại: 01674589974,   email: hainq52ddt.ntu@gmail.com