Tài liệu
Đóng
Liên kết thư viện
Đóng
Tài liệu chuyên môn
Đóng
Tài liệu môn học

STT

Tên bài giảng/giáo trình

Tác giả

Hình thức XB

Tải về

 I  Bộ môn Điện Công nghiệp

 1

Trang bị điện tàu thủy

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

 Nội bộ

 Tải về

 2

Sử dụng Orcad va Pspice

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

 Nội bộ

 Tải về

 3  Mạch điện 1
 Mai Văn Công
 Nội bộ  Tải về
 4  Điều khiển lập trình S7-300
 Siemens

 Tải về
 5  Điều khiển lập trình S7-200
 Bùi Thúc Minh
 Nội bộ
 Tải về
 6  Thực hành Kỹ thực điện Nguyễn Khắc Dự   Nội bộ 
  Tải về 
 7  Split phase motor  Nguyễn Khắc Dự  Nội bộ 
 Tải về 
 8  Điện tử hàng hải  Trần Tiến Phức  Nội bộ
 Tải về 
 9  Vật liệu điện  Bùi Thúc Minh  Nội bộ
 Tải về
 10  Kỹ thuật điện    Nội bộ
 Tải về
 11  Cung cấp điện  Nguyễn Thị Ngọc Soạn  Nội bộ
 Tải về
 12  Hướng dẫn đọc sơ đồ Trạm biến áp    Nội bộ  Tải về
 13  Học phần: Khoa học và vật liệu Nanô
- Công nghệ chế tạo điện tử Nanô
- Kính hiển vi thế hệ mới trong lĩnh vực điện tử Nanô
- Transistor phân tử
 Trần Tiến Phức  Nội bộ  
 II  Bộ môn Điện tử-Tự động
 1  Điều khiển tự động
 
 Nội bộ
 Tải về
 2  Kỹ thuật điện tử
   Nội bộ  Tải về
 3  Đo lường cảm biến
   Nội bộ  Tải về
 III  Bộ môn Vật lý
 1  Vật lý
 Phan Văn Tiến
 Nội bộ
 Tải về
 2  Vật lý 2
 Huỳnh Hữu Nghĩa
 Nội bộ
 Tải về