Các tổ chức
Đóng

 Chi bộ

Công đoàn 
 
Đoàn thanh niên

Liên chi hội 
 Bí thư: đ/c Phan Văn Tiến             
   Phó BT: đ/c Trần Tiến Phức  
   ĐV Mai Văn Công
   ĐV Nhữ Khải Hoàn
   ĐV Phan Nhật Nguyên
  Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Soạn         
  Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Hân
  Ủu viên: Phạm Thị Liên
  Bí thư: đ/c Bùi Thúc Minh    
  Phó BT: đ/c Trần Ngọc Tiến Thông        
  UVTV: đ/c Nguyễn Diệp lê nguyên
 Liên chi hội trưởng:
Trịnh Đình Tư