Hoạt động 8/3/2012
Đóng
No Data Received: User or Album not found! Please check your settings
BGH Chúc tết 2012
Đóng
No Data Received: User or Album not found! Please check your settings
CB Nữ nói chuyện 8/3
Đóng
Công đoàn Khoa
Đóng

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
NHIỆM KỲ 2017-2019

BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:

1. Nguyễn Văn Lợi                                Chủ tịch

2. Phan Nhật Nguyên                          P.Chủ tịch

3. Phạm Thị Liên                                   Ủy viên


CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN

STT

Họ tên

Ghi chú

1. BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1.

Bùi Thúc Minh

CĐV

2.

Phạm Thị Liên

UVBCH CĐ Bộ phận

3.  Lê Thị Hường
 CĐV
4.  Nguyễn Hoài Bão

 CĐV
5. Nguyễn Xuân Huy   CĐV
6. Nguyễn Thị Thu Trang   CĐV
7.  Nguyễn Thành Phương  CĐV

2. BM ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

1

Nhữ Khải Hoàn

CĐV

2

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch CĐ Khoa, Tổ trưởng

3

Hoàng Thị Thơm

CĐV

4

Nguyễn Văn Hân

CĐV 

 6  Nguyễn Thanh Tuấn
 CĐV
 7  Trần Đức Dũng
 CĐV
 8  Nguyễn Thị Thùy  CĐV

3. BM VẬT LÝ

2

Lê Văn Hảo CĐV

3

Phan Văn Cường

Tổ trưởng

4

Phan Nhật Nguyên

Phó CTCĐ

 5.  Nguyễn Quang San  CĐV