Hoạt động 8/3/2012
Đóng
BGH Chúc tết 2012
Đóng
CB Nữ nói chuyện 8/3
Đóng
Công đoàn Khoa
Đóng

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
NHIỆM KỲ 2015-2017

BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:

1.Nguyễn Văn Lợi                                Chủ tịch

2. Phan Nhật Nguyên                          P.Chủ tịch

3. Phạm Thị Liên                                   Ủy viên


CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN

STT

Họ tên

Ghi chú

1. BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

CĐV

2

Trần Tiến Phức

CĐV

4

Nguyễn Khắc Dự

Tổ trưởng

5

Bùi Thúc Minh

CĐV

6

Phạm Thị Liên

UVBCH CĐ Bộ phận

7  Lê Thị Hường
 CĐV
8  Nguyễn Hoài Bão

 CĐV
9 Nguyễn Xuân Huy   CĐV
10 Nguyễn Thị Thu Trang   CĐV
11  Nguyễn Thành Phương  CĐV

2. BM ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

1

Nhữ Khải Hoàn

CĐV

2

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch CĐ Khoa, Tổ trưởng

3

Hoàng Thị Thơm

CĐV

4

Nguyễn Văn Hân

CĐV 

 6  Nguyễn Thanh Tuấn
 CĐV
 7  Trần Đức Dũng
 CĐV

3. BM VẬT LÝ

1

Phan Văn Tiến

CĐV

2

Lê Văn Hảo CĐV

3

Phan Văn Cường

Tổ trưởng

4

Phan Nhật Nguyên

CĐV