Hoạt động 8/3/2012
Đóng
BGH Chúc tết 2012
Đóng
CB Nữ nói chuyện 8/3
Đóng
Công đoàn Khoa
Đóng

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
NHIỆM KỲ 2013-2015

BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN:

1. Huỳnh Hữu Nghĩa                                Chủ tịch

2. Nguyễn Ngọc Hạnh                              P.Chủ tịch

3. Phạm Thị Liên                                    Ủy viên


CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN

STT

Họ tên

Ghi chú

1. BM ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Thị Ngọc Soạn

CĐV

2

Trần Tiến Phức

CĐV

3

Mai Văn Công

CĐV

4

Nguyễn Khắc Dự

Tổ trưởng

5

Bùi Thúc Minh

CĐV

6

Phạm Thị Liên

UVBCH CĐ Bộ phận

 7  Lê Thị Hường
 CĐV
 8  Nguyễn Hoài Bão

 CĐV

2. BM ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG

1

Nhữ Khải Hoàn

CĐV

2

Nguyễn Văn Lợi

CĐV

3

Hoàng Thị Thơm

CĐV

4

Nguyễn Văn Hân

CĐV 

5

Nguyễn Ngọc Hạnh

P.CTCĐ

 6  Nguyễn Thanh Tuấn
 CĐV
 7  Trần Đức Dũng
 CĐV

3. BM VẬT LÝ

1

Phan Văn Tiến

CĐV

2

Huỳnh Hữu Nghĩa

CTCĐ

3

Phan Văn Cường

Tổ trưởng

4

Phan Nhật Nguyên

CĐV