Chi bộ Khoa Điên-Điện tử
Đóng
Chi bộ Khoa Điện-Điện tử

TT

Họ và tên Đảng viên

Chức vụ

Năm vào Đảng

Ghi chú

1

Phan Văn Cường

Bí thư

 

 

2

Lê Văn Hảo

 2007

 

3

Nhữ Khải Hoàn

P.Bí thư 

 

 

4

Phan Nhật Nguyên

 

2011

 

5

Nguyễn Văn Hân

 

2012

6

Bùi Thúc Minh

 

2012


7

Phan Văn Tiến

 

 1986

 

8  Hoàng Thị Thơm    2014  
 9 Nguyễn Thành Phương    2018 Dự bị