Chi bộ Khoa Điên-Điện tử
Đóng
Chi bộ Khoa Điện-Điện tử

TT

Họ và tên Đảng viên

Chức vụ

Năm vào Đảng

Ghi chú

1

Phan Văn Tiến

Bí thư

 1986

 

2

Trần Tiến Phức

 2006

 

3

Mai Văn Công

 

 

 

4

Nhữ Khải Hoàn

P.Bí thư 

 

 

5

Phan Nhật Nguyên

 

2011

 

6

Nguyễn Văn Hân

 

2012

7

Nguyễn Ngọc Hạnh

 

2012

8

Bùi Thúc Minh

 

2012

9

Phan Văn Cường

 

 

 

 10  Hoàng Thị Thơm    2014  Dự bị