UsersOnline
Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Nguyễn Thành Phương
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 30

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 3
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 3

Đang Online Đang Online:
Liên Chi hội
Đóng
DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2016-2017

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Chiến Thắng

Lớp trưởng

Nguyễn Vũ Tính

Lớp phó

2

Trần Sĩ Tuấn

Lớp trưởng

Phạm Hữu Thạo

Lớp phó

3

Đỗ Ngọc Thân

Lớp trưởng

Huỳnh Tự Lập

Lớp phó

4

Phạm Long Hải

Lớp trưởng

Nguyễn Hồng Khanh

Lớp phó/Bí thư

5

Huỳnh Duy Gen

Lớp trưởng

Dương Quốc Duyệt

Lớp phó/Bí thư

6

Nguyễn Tuấn Ngọc

Lớp trưởng

Trần Xuân Tài

Lớp phó/Bí thư

7

Bùi Văn Tâm

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Lớp phó/Bí thư

8

Trương Quang Hiếu

Lớp trưởng

Lê Thị Bảo Châu

Lớp phó/Bí thư