UsersOnline
Đóng
Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Nguyễn Thành Phương
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 30

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 4
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 4

Đang Online Đang Online:
Liên Chi hội
Đóng
Liên chi hội Khoa Điện - Điện tử
Liên chi hội trưởng: Trịnh Đình Tư

STT

Chi hội

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

50D- DT

Cao Thanh

Quân

Lớp trưởng

0973483229

 

Bùi Khắc

Duy

Lớp phó học tập

01667421435

 

Lê Minh

Bình

Lớp phó đời sống

0973471772

 

2

51D- DT

Thân Văn

Cường

Lớp trưởng

01686736594

 

Nguyễn T. Xuân

Hương

Lớp phó học tập

01646867643

 

Hoàng Văn

Thiết

Lớp phó đời sống

0979113214

 

3

CDT51

Nguyễn Tấn

Lớp trưởng

0987517390

 

Nguyễn Hải

Triều

Lớp phó học tập

0973167123

 

Võ Văn

Sa

Lớp phó đời sống

0976208265

 

4

52D- DT

Trần Ngọc Tiến

Thông

Chi hội trưởng

01664823080

 

 Phan Khắc Quỳnh

 

Chi hội phó 

 

 

5

CDT52

Trịnh Đình

Chi hội trưởng

01672517443

 

Trần Mạnh

Hưng

Chi hội phó

01674758084

 

6

53D-DT

Nguyễn Tiến Dũng

Chi hội trưởng

01687479714

 

Đỗ Quốc Việt

Chi hội phó

01674467631

 

7

CDT53

Huỳnh Đức

Thạnh

Chi hội trưởng

0987616548

 

Biên Thị

Hương

Chi hội phó

01674041057

 

   54Đ-ĐT  Trương Minh   Tuấn  Chi hội trưởng  0982522870  

     Nguyễn Văn   Dung  Chi hội phó    

   54C.Đ-ĐT  Nguyễn Thành   Tín

 Chi hội trưởng    
     Nguyễn Thành  Trung

 Chi hội phó    
   55Đ-ĐT Nguyễn Chiến  Thắng 

 Chi hội trưởng    
     Bùi Sỹ  Khoa

 Chi hội phó    
   55C.Đ-ĐT  Nguyễn Văn  Vũ

 Chi hội trưởng    
     Lê Thành   Đạt  Chi hội phó