Đóng
Nguyễn Văn Hân
Đóng

Giới thiệu

Bài giảng – Giáo trình

Tài liệu tham khảo

Tin tức

Thông báo

Giới thiệu
Đóng

Họ và tên

NGUYỄN VĂN HÂN

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Điện tử - Viễn thông

Quá trình đào tạo

       2003-2008: Kỹ sư, Đại học Bách Khoa Hà Nội

       2012-2014: Thạc sĩ, Đại học Chosun, Hàn Quốc

Các môn học giảng dạy

      1. Kỹ thuật Audio-Video

      2. Kỹ thuật truyền số liệu

      3. Cấu kiện điện tử

      4. Kỹ thuật điện tử

Hướng nghiên cứu chính

Điện tử viễn thông, xử lý tín hiệu số

Liên hệ

Bộ môn Điện tử - Tự động, Khoa Điện, Điện tử, Nhà B3, ĐH Nha Trang

Email: hannv@ntu.edu.vn

Liên hệ
Đóng
Nguyễn Văn Hân
Bộ môn Điện tử - Tự động
Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Nha Trang
02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.