Hướng tới
Minimize
 
TinThongBao
Minimize
THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC
(Được đăng bởi: Khoa Khoa học Chính trị Ngày đăng:(12-06-2016))

Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh về “Nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII về phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2015 - 2020”.

- Thời gian tổ chức: 07h30’ ngày 13/6/2016 (sáng thứ hai).

- Địa điểm: Hội trường số 3 - Trường Đại học Nha Trang.

Trân trọng kính mời quý thầy cô, CBVC và sinh viên đến tham dự.

     Trân trọng!
Thông báo khác
Thông báo tuyển dụng giảng viên pháp luật (08-03-2018)
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 1 (21-11-2017)
Thông báo mời tham dự hội thảo khoa học (12-06-2016)
(05-04-2016)
Nội dung ôn tập tốt nghiệp Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ đại học và cao đẳng; môn Chính trị bậc trung cấp năm 2014 (28-04-2014)
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thúc đẩy hoạt động KHCN của Khoa (07-04-2014)
Đóng góp phiếu khảo sát nhận xét của CBVC về hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng (26-01-2013)
Kính gửi các đồng chí đảng viên và quần chúng trong Khoa! (26-01-2013)
Kính gửi các Đ/C trong Chi ủy cùng toàn thể quý thầy, cô (26-01-2013)
Kính gửi các Đ/C Trưởng BM cùng toàn thể quý thầy, cô (26-01-2013)