Hướng tới
Minimize
 
TinThongBao
Minimize
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT
(Được đăng bởi: Khoa Khoa học Chính trị Ngày đăng:(01-10-2019))

 Khoa xin thông báo Chương trình đào tạo của Ngành Luật kể từ khóa 61.
 Đây là chương trình đào tạo mới được triển khai từ khóa mới 61 .

File đính kèm: Chương trình đào tạo ngành Luật