Hướng tới
Minimize
 
TinThongBao
Minimize
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CẬP NHẬT PHẦN MỀM
(Được đăng bởi: Khoa Khoa học Chính trị Ngày đăng:(03-10-2019))

Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn xin thông báo về hướng dẫn cập nhật phần mềm cho sinh viên.

Hiện nay Nhà Trường đã cấp quyền cho sinh viên để cập nhật, chỉnh sửa thông tin cá nhân và cập nhật nơi ở trong học kỳ.
Khoa xin thông báo để sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình thực hiện. 
Các em sinh viên cần chú ý để thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Thời gian thực hiện: từ ngày 02/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019