Hướng tới
Minimize
   

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
   Đảng Cộng sản Việt Nam
    (03/02/1930 - 03/02/2020)
TinThongBao
Minimize
HƯỚNG DẪN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2019
(Được đăng bởi: Khoa Khoa học Chính trị Ngày đăng:(07-10-2019))

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành giáo dục với văn bản được đính kèm.

File đính kèm: Hướng dẫn Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
Thông báo khác
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong Nhà trường (31-03-2020)
Triển khai dạy học trực tuyến từ 30/3/2020 để đảm bảo kế hoạch Học kỳ II của năm học 2019-2020 (31-03-2020)
Triển khai ứng dụng hệ thống E-learning trong thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19 (31-03-2020)
Thông báo tổ chức hội thảo khoa học cấp trường-Bộ môn Luật (30-03-2020)
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường (09-01-2020)
Thông báo tổ chức những chuyến xe "Xuân yêu thương" đưa SV về quê đón tết (10-12-2019)
Link đăng kí học phụ đạo các môn Đại cương (10-12-2019)
Tập huấn Ban cán sự lớp (04-12-2019)
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ (04-12-2019)
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019) (27-11-2019)
 
123