Hướng tới
Minimize
 
TinThongBao
Minimize
LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 58(ĐH), 59, 60
(Được đăng bởi: Khoa Khoa học Chính trị Ngày đăng:(08-10-2019))

  Nhà trường tổ chức lớp chính trị đầu năm học (dành cho các khóa 58, 59, 60 đại học; 59, 60 cao đẳng).
  Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn xin gửi đến các em sinh viên lịch học của lớp 60.LKT
Thời gian: 18g40-21g30 ngày 29/10/2019 (Thứ ba)
Địa điểm:   Hội trường số 3.
Ban cán sự lớp thông báo cho sinh viên trong lớp tham dự đông đủ.