Hướng tới
Minimize
TinThongBao
Minimize
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ
(Được đăng bởi: Khoa Khoa học Chính trị Ngày đăng:(04-12-2019))

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ
(CỦA PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN)

Kính gửi: Ban cán sự các lớp
Để đảm bảo sinh viên không bị cấm thi vì đóng học phí muộn, Phòng CTCT&SV thông báo tới lớp trưởng các lớp thông báo các bạn trong lớp như sau:
- Phải đóng hoàn chỉnh 100% học phí trước ngày 20/12/2019 (Thứ 6)
- Đóng học phí tại Phòng tài chính vào các giờ hành chính trong tuần (Thứ 2 đến thứ 6).

Rất mong lớp trưởng các lớp khi nhận được thông báo này phổ biến đầy đủ đến các bạn trong lớp.

Thông báo khác
Thông báo cảnh báo kết quả học tập học kỳ I/2019-2020 (29-06-2020)
Thông báo phòng chống dịch Covid-19 khi học tập trung tại Trường (13-05-2020)
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong Nhà trường (31-03-2020)
Triển khai dạy học trực tuyến từ 30/3/2020 để đảm bảo kế hoạch Học kỳ II của năm học 2019-2020 (31-03-2020)
Triển khai ứng dụng hệ thống E-learning trong thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19 (31-03-2020)
Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: ”Tác động của Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đối với các bên liên quan trong thị trường lao động” (09-01-2020)
Thông báo tổ chức những chuyến xe "Xuân yêu thương" đưa SV về quê đón tết (10-12-2019)
Link đăng kí học phụ đạo các môn Đại cương (10-12-2019)
Tập huấn Ban cán sự lớp (04-12-2019)
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ (04-12-2019)
 
123