Co Bay
Đóng

Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Hệ thống nội bộ
Đóng
Liên kết website
Đóng
Chi tiết tin
Đóng
Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017 Khoa Khoa học Chính trị 08/10/2017 10:20:58 CH
 Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2017
Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2017 - 2018 Khoa Khoa học Chính trị 09/08/2017 9:17:57 SA
 Tổng kết năm học 2016 - 2017 và thông qua kế hoạch công tác năm 2017 - 2018.
Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017 Khoa Khoa học Chính trị 12/07/2017 2:56:24 CH
 Báo cáo công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7,8/2017
Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017 Khoa Khoa học Chính trị 13/06/2017 11:53:22 CH
 Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017 Khoa Khoa học Chính trị 19/05/2017 12:14:29 SA
 Có 05 báo cáo tham luận kết quả nghiên cứu về lý luận, các phương giảng dạy hiệu quả các học phần.
Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017 Khoa Khoa học Chính trị 03/05/2017 10:25:53 SA
 Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017 Khoa Khoa học Chính trị 29/03/2017 7:29:22 SA
 Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Khoa học Chính trị 10/01/2017 11:41:24 CH
 Có nhiều kết quả nghiên cứu về lý luận, các phương giảng dạy hiệu quả các học phần
Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017 Khoa Khoa học Chính trị 10/01/2017 9:56:24 CH
 Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016 Khoa Khoa học Chính trị 06/12/2016 2:55:26 CH
 Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 42 tin)