Tiện ích trên trang web
Đóng
Công báo Hà Nội
Thư ngỏ cùng bạn đọc
Văn bản QPPL TW
TTHC Quốc gia
Danh bạ điện thoại BMLLCT
Quản lý HS 1 của


Hệ thống nội bộ
Đóng
Liên kết website
Đóng
Chi tiết tin
Đóng
Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017 Khoa Khoa học Chính trị 13/06/2017 11:53:22 CH
 Báo cáo công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2017
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo lần II năm 2017 Khoa Khoa học Chính trị 19/05/2017 12:14:29 SA
 Có 05 báo cáo tham luận kết quả nghiên cứu về lý luận, các phương giảng dạy hiệu quả các học phần.
Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017 Khoa Khoa học Chính trị 03/05/2017 10:25:53 SA
 Báo cáo công tác tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5/2017
Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017 Khoa Khoa học Chính trị 29/03/2017 7:29:22 SA
 Báo cáo công tác tháng 3, kế hoạch công tác tháng 4/2017
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Khoa học Chính trị 10/01/2017 11:41:24 CH
 Có nhiều kết quả nghiên cứu về lý luận, các phương giảng dạy hiệu quả các học phần
Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017 Khoa Khoa học Chính trị 10/01/2017 9:56:24 CH
 Báo cáo công tác tháng 12/2016, kế hoạch công tác tháng 1,2/2017
Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016 Khoa Khoa học Chính trị 06/12/2016 2:55:26 CH
 Báo cáo công tác tháng 11, kế hoạch công việc tháng 12/2016
Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016 Khoa Khoa học Chính trị 06/12/2016 2:49:18 CH
 Báo cáo công tác tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2016
Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016 Khoa Khoa học Chính trị 03/10/2016 4:21:19 CH
 Báo cáo công tác tháng 9, kế hoạch công tác tháng 10/2016
Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016 Khoa Khoa học Chính trị 26/08/2016 11:16:02 SA
 Báo cáo công tác tháng 7, 8 và kế hoạch công tác tháng 9-2016.

Trang:1 - 2 - 3 - 4« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 39 tin)